images (5)

Học thử miễn phí 01 buổi _ NCS Đỗ Thị Cẩm Nhung

Đối tượng: học sinh cấp 3 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian: Triển khai từ 11/09/2015 đến 20/09/2015. Nội dung: – Tham gia 01 buổi tư vấn “Phương pháp học tốt môn Ngữ Văn”-  NCS Đỗ Thị Cẩm Nhung (THPT Phan Châu Trinh) vào thứ 2 (05/10/2015) hoặc thứ 4 (07/10/2015) lúc 19h00-21h00. – […]